Actueel.

 

Misschien heeft iedereen wel gehoord dat er een nieuwe privacywet (GDPR/AVG) in de maak is en dat deze per 28 mei 2018 van toepassing zal zijn verklaart.
(GDPR is de General Data Protection Regulation en AVG is de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Deze privacywet heeft betrekking op het maken van foto’s waarop mensen staan of worden gefotografeerd zowel op straat als bij andere gelegenheden waar mensen samen zijn.

Er is al heel wat over gezegd en geschreven en ik denk dat niet iedereen weet wat er nu met de privacy precies wordt bedoelt. Moet ik wel of geen toestemming vragen en zo ja, wanneer wel en wanneer niet.

Ik heb eens een balletje opgeworpen en kreeg een reactie terug met een uitleg wat er nu mee wordt bedoeld.

Het maken van een foto is 1 ding, het gebruik een ander, de opslag van de beelden is nog een ander verhaal, als iemand anders daarin gaat kijken dan is die in overtreding met de GDPR, en niet de fotograaf!

Kort samengevat:
GDPR / AVG past niets aan aan de fotografieregels ! die zijn al 25 jaar zo streng.
De fotografie regels liggen al sedert 1992 vast, en worden door GDPR niet aangepast!

GDPR past de algemene gebruiksrechten van private informatie aan: basis regel ALTIJD toestemming hebben van de persoon voor private gegevens, dus zeker ook voor een foto, maar voor foto’s was dat al zo

Voor “sfeer” beelden, bv op een manifestatie: voor Journalisten “vrij” omdat het nieuwsgaring is.

Voor andere: sfeerbeelden kunnen, als de persoon niet het directe onderwerp is. (en er dus meerdere personen op de foto staat)
In België (bestaande rechtsspraak) vanaf meer dan 4 of 5 personen = sfeerbeeld
In Nederland vanaf 20 personen = sfeerbeeld.
Onderwerp werd uitvoerig besproken bij GDPR lezing van het vroegere CvB, Nu Breedbeeld.
Het recht op afbeelding staat goed beschreven op de site van de privacy commissie
https://www.privacycommission.be/nl/recht-op-afbeelding

Een meer uitgebreide maar duidelijk beschreven tekst over dit onderwerp staat in de bijgevoegde pdf die mag worden verspreid.

Bron Luc Ongena en Manu Ampe